Оригинал (Original)
Автори: Ковачев М., Лаковска Н., Сербезов, В. С.
Заглавие: Изследване влиянието на подхода за кацане по схема с непрекъснато снижение (CDA) върху разхода на гориво на транспортен самолет с ГТД
Ключови думи: Continuous Descent Approach, Aircraft Fuel Consumption, Flig

Абстракт: Настоящата работа има задача да се направи количествена оценка на разхода на гориво при заход за кацане с непрекъснато снижение (CDA) и конвенционален заход за кацане на летище София, за масов за летището тип самолет - А319. Резултатите са получени и валидирани с помощта на статистическа оценка от полетни записи, математическо моделиране на полета и софтуер за планиране на полета на самолета, използван в експлоатацията му.

Библиография

  Издание

  BulTrans-2011, стр. стр. 62, 2011, България, Созопол, Технически университет - София, ISBN ISSN 1313-955X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Kovatchev M., Lakovska N., Serbezov, V. S.
  Title: EVALUATION OF THE INFLUENCE OF CONTINUOUS DESCENT APPROACH (CDA) ON THE FUEL CONSUMPTION OF TRANSPORT CATEGORY JET AIRPLANES
  Keywords: Continuous Descent Approach, Aircraft Fuel Consumption, Flight Numerical Simulation

  Abstract: This work is a part of a more comprehensive study on the environmental effects of the Continuous Descent Approach (CDA) method of aircraft descent and landing if implemented at Sofia airport. A quantitative estimation of the fuel saving in case of CDA compared with conventional approaches for Airbus A319 is performed. The results are obtained by statistical assessment of flight data records, mathematical modeling of the flight and calculations with the aircraft specialized software.

  References

   Issue

   BulTrans-2011, pp. 62, 2011, Bulgaria, Sozopol, Technical University of Sofia, ISBN ISSN 1313-955X

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание