Оригинал (Original)
Автори: Дочев, Б. А.
Заглавие: Изследване процеса на кристализация на надевтектична алуминий-силициева сплав AlSi25Cu3Cr
Ключови думи: термичен анализ, надевтектична алуминий-силициева сплав, лег

Абстракт: Чрез термичен анализ е изследван процеса на кристализация на легирана с мед и хром надевтектична алуминий силициева сплав AlSi25Cu3Cr. Установен е температурният интервал на кристализация на двукомпонентната сплав AlSi25. Дискутира се влиянието на легиращите елементи и използваният модификатор както върху температурата на евтектична кристализация, така и върху температурата на ликвидус линията на изследваната сплав. Регистриран е температурният интервал, при който в стопилката на сплавта се наблюдава близък порядък (твърдоподобни течности).

Библиография

  Издание

  “Машиностроене и машинознание“ 32, том ГОДИНА XVII, стр. стр. стр.13 - стр.15, 2022, България, Варна, BulCToMM, ISBN ISSN 1312-8612
  Autors: Dochev, B. A.
  Title: Изследване процеса на кристализация на надевтектична алуминий-силициева сплав AlSi25Cu3Cr
  Keywords: термичен анализ, надевтектична алуминий-силициева сплав, легиращи елементи, температурен интервал на кристализация, близък порядък

  Abstract: Чрез термичен анализ е изследван процеса на кристализация на легирана с мед и хром надевтектична алуминий силициева сплав AlSi25Cu3Cr. Установен е температурният интервал на кристализация на двукомпонентната сплав AlSi25. Дискутира се влиянието на легиращите елементи и използваният модификатор както върху температурата на евтектична кристализация, така и върху температурата на ликвидус линията на изследваната сплав. Регистриран е температурният интервал, при който в стопилката на сплавта се наблюдава близък порядък (твърдоподобни течности).

  References

   Issue

   Mechanical Engineering & Science, vol. YEAR 7, pp. стр.13 - стр.15, 2022, Bulgaria, Варна, BulCToMM, ISBN ISSN 1312-8612

   Вид: публикация в национален форум