Оригинал (Original)
Автори: Папазян, Р. М.
Заглавие: Неразрушаващи методи за диагностика на кабелна изолация
Ключови думи: диагностика кабелна изолация

Библиография

  Издание

  , 2021, България, София, ISBN 978-954-9642-22-3
  Autors: Papazyan, R. M.
  Title: Nondestructive diagnostic methods for cable insulation
  Keywords: cable insulation diagnostics

  References

   Issue

   , 2021, Bulgaria, Sofia, ISBN 978-954-9642-22-3

   Вид: монография/части от монография