Оригинал (Original)
Автори: Цонева, М. М., Георгиев, С. Г.
Заглавие: Относно кинематичните характеристики на механизъм от двуредов двигател с вътрешно горене
Ключови думи: Механизъм, двигател с вътрешно горене, векторен контур

Библиография

  Издание

  Национална конференция с международно участие „Сливен ‘2018“, Механика на машините, брой 120, стр. стр. 74-78, 2018, България, Сливен, ISSN 0861-9727
  Autors: Tsoneva, M. M., Georgiev, S. G.
  Title: On the kinematic characteristics of the mechanism of a two-row internal combustion engine
  Keywords: Mechanism, internal combustion engine, vector loop

  References

   Issue

   Национална конференция с международно участие „Сливен ‘2018“, Механика на машините, issue 120, pp. 74-78, 2018, Bulgaria, Sliven, ISSN 0861-9727

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.