Оригинал (Original)
Автори: Драголов Е., Георгиев И., Лилов И., Георгиев, С. Г.
Заглавие: Класификация на възстановителните покрития
Ключови думи: класификация, електролитни покрития, възстановяване

Библиография

  Издание

  , 2017, България, ISSN 2535-0323
  Autors: Dragolov E., Georgiev I., Lilov I., Georgiev, S. G.
  Title: Classification of restorative coatings
  Keywords: classification, electrolitic coatings, recovery

  References

   Issue

   , 2017, Bulgaria, ISSN 2535-0323

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.