Оригинал (Original)
Автори: Неделчева, С. И., Райков, К. В.
Заглавие: Задачи по къси съединения
Ключови думи: трифазни, несиметрични къси съединения

Библиография

  Издание

  Издателство на ТУ-София, стр. стр. 107, 2022, България, София, Издателство на ТУ-София, ISBN 978-619-167-446-4
  Autors: Nedelcheva, S. I., Raykov, K. V.
  Title: Zadachi po kysi syedineniq
  Keywords: short circuits

  References

   Issue

   Izdatelstvo na TU-Sofia, pp. 107, 2022, Bulgaria, Sofia, Izdatelstvo na TU-Sofia, ISBN 978-619-167-446-4

   Вид: ръководство