Оригинал (Original)
Автори: Божериков С.В., Димитров, В. П., Йорданова Н.
Заглавие: Конструиране на фрезова 4-осна CNC машина за обработване на дребногабаритни детайли, сп. Машиностроителна техника и технологии
Ключови думи: Четириосни фрезови CNC машини, CAD системи

Библиография

  Издание

  сп. Машиностроителна техника и технологии, брой 1, стр. стр. 24-28, 2019, България, Варна, ISBN ISSN 1312-0859
  Autors: Bojerikov S.V., Dimitrov, V. P., Yordanova N.
  Title: DESIGN OF 4-AXIS CNC MACHINE FOR MANUFACTUIRNG OF SMALL-SIZED DETAILS
  Keywords: 4 axis CNC milling machine, CAD systems

  References

   Issue

   Journal MANUFACTURING ENGINEERING, issue 1, pp. 24-28, 2019, Bulgaria, Varna, ISBN ISSN 1312-0859

   Вид: статия в списание