Оригинал (Original)
Автори: Балабанов, Г. Р.
Заглавие: Изследване на широколентови мобилни мрежи чрез телетрафични модели с приоритети
Ключови думи: priority traffic, traffic model, wideband mobile networks, Q

Библиография

  Издание

  Национална конференция с международно участие ТЕЛЕКОМ 2006, стр. стр. 254-259, 2006, България, Варна, ISBN 978-954-8329-91-0
  Autors: Balabanov, G. R.
  Title: Modeling wideband mobile networks using priority traffic models
  Keywords: priority traffic, traffic model, wideband mobile networks, QoS

  References

   Issue

   National Conference with Foreign Participation TELECOM 2006, pp. 254-259, 2006, Bulgaria, Varna, ISBN 978-954-8329-91-0

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.