Оригинал (Original)
Автори: Балабанов, Г. Р., Михлаев Г.
Заглавие: Модели на услуги от интерактивен клас в широколентова мобилна мрежа –UMTS
Ключови думи: traffic, traffic model, service’s model, UMTS, QoS, interact

Библиография

  Издание

  Национална конференция с международно участие ТЕЛЕКОМ 2008, стр. стр. 44-49, 2008, България, Варна, ISBN 978-954-397-003-2
  Autors: Balabanov, G. R., Mihalev G.
  Title: Interactive class service's models in wideband mobile network - UMTS
  Keywords: traffic, traffic model, service’s model, UMTS, QoS, interactive class

  References

   Issue

   National Conference with Foreign Participation TELECOM 2008, pp. 44-49, 2008, Bulgaria, Varna, ISBN 978-954-397-003-2

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.