Оригинал (Original)
Автори: Мирчев, С. Т., Балабанов, Г. Р.
Заглавие: Изследване на телетрафична система Pareto/Pareto/1/k чрез симулиране
Ключови думи: Pareto distribution, delay system, simulation model, peak traffic

Библиография

  Издание

  Национална конференция с международно участие ТЕЛЕКОМ 2008, стр. стр. 102-109, 2008, България, Варна, ISBN 978-954-397-003-2
  Autors: Mirtchev, S. T., Balabanov, G. R.
  Title: Study of Pareto/Pareto/1/k queuing system
  Keywords: Pareto distribution, delay system, simulation model, peak traffic

  References

   Issue

   National Conference with Foreign Participation TELECOM 2008, pp. 102-109, 2008, Bulgaria, Varna, ISBN 978-954-397-003-2

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.