Оригинал (Original)
Автори: Балабанов, Г. Р., Йосифов С.
Заглавие: Управление на трафика в WiMAX чрез въвеждане на приоритети
Ключови думи: traffic, traffic model, service’s model, wiMAX, QoS, priorit

Библиография

  Издание

  Национална конференция с международно участие ТЕЛЕКОМ 2010, стр. стр. 118-125, 2010, България, София
  Autors: Balabanov, G. R., Yosifov S.
  Title: Priority-based sheduling for WiMAX traffic
  Keywords: traffic, traffic model, service’s model, wiMAX, QoS, priority

  References

   Issue

   National Conference with Foreign Participation TELECOM 2010, pp. 118-125, 2010, Bulgaria, Sofia

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.