Оригинал (Original)
Автори: Мирчев, С. Т., Голева, Р. И., Балабанов, Г. Р.
Заглавие: Изследване на телетрафична система с дискретно време Geo/Polya/1/
Ключови думи: Polya distribution, delay system, queueing analyses, peak traffic modelling

Библиография

  Издание

  Национална конференция с международно участие ЕЛЕКТРОНИКА 2010, стр. стр. 279-286, 2010, България, София, ISBN ISSN: 1313-3985
  Autors: Mirtchev, S. T., Goleva, R. I., Balabanov, G. R.
  Title: Study of teletraffic system with discrete time Geo/Polya/1/
  Keywords: Polya distribution, delay system, queueing analyses, peak traffic modelling

  References

   Issue

   National Conference with Foreign Participation ELEKTRONICA 2010, pp. 279-286, 2010, Bulgaria, Sofia, ISBN ISSN: 1313-3985

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.