Оригинал (Original)
Автори: Илиев, Г. С., Минков, С. Д., Чучуганов, К. Й.
Заглавие: Изследване на движението на верижен подемник при скъсване на веригата
Ключови думи: верижен подемник, скъсване на верига, движение

Библиография

  Издание

  сп.Българско списание за Инженерно проектиране, брой 1, стр. стр. 55-57, 2008, България, ISSN 1313-7530
  Autors: Iliev, G. s., Minkov, S. D., Chuchuganov, K. Y.
  Title: Investigation of the movement of a chain hoist in case of chain failure
  Keywords: chain failure, lifting equipment

  References

   Issue

   сп.Българско списание за Инженерно проектиране, issue 1, pp. 55-57, 2008, Bulgaria, ISSN 1313-7530

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание