Оригинал (Original)
Автори: Илиев, Г. С., Минков, С. Д., Чучуганов, К. Й.
Заглавие: Методика за якостно изследване на въжета за повдигателни съоражения с повишена опасност
Ключови думи: якостно изследване, стоманение въжета, повдигателни съоражен

Библиография

  Издание

  сп. Механика на машините, брой 74, стр. стр. 75-77, 2008, България, ISSN 0861-9727
  Autors: Iliev, G. S., Minkov, S. D., Chuchuganov, K. Y.
  Title: Methodology for strength examination of ropes for lifting equipment with increased danger
  Keywords: strength, wire ropes, lift eqipment

  References

   Issue

   сп. Механика на машините, issue 74, pp. 75-77, 2008, Bulgaria, ISSN 0861-9727

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание