Оригинал (Original)
Автори: Драганова-Златева, И. Д.
Заглавие: Съвременни аспекти в осветлението на енергийни обекти
Ключови думи: LED, подстанции, осветление

Библиография

  Издание

  „Мишлена ООД ”, 2021, България, София, „Мишлена ООД ”, ISBN 978-954-9642-21-6
  Autors: Draganova Zlateva, I. D.
  Title: Modern aspects in the lighting of energy sites
  Keywords: LED

  References

   Issue

   „Мишлена ООД ”, 2021, Bulgaria, Sofia, „Мишлена ООД ”, ISBN 978-954-9642-21-6

   Вид: монография/части от монография