Autors: Draganova Zlateva, I. D., Georgiev, D. N.
Title: Digital Substations
Keywords: Digitalization, Cyber security

References

    Issue

    XIII SCIENTIFIC CONFERENCE BulEF 2021, 2021, Bulgaria, Sofia, DOI 10.1109/BulEF53491.2021.9690844

    Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus