Autors: Konsulova, S. S., Dimitrova, M. I.
Title: Preparedness of students to deal with challenges in the multicultural class room
Keywords: multicultural classroom, integrating students

References

    Issue

    , 2018, United States,

    Цитирания (Citation/s):
    1. Атанасова, Г., Проектно – базирано обучение при работа с ученици билингви, Известия на ТУ - Сливен, брой 3, стр. 21-26, ISSN 1312-3920 - 2019 - в български издания

    Вид: публикация в национален форум с межд. уч.