Оригинал (Original)
Автори: Балабанов, Г. Р.
Заглавие: Разработване на модели и методи за трафичен анализ на качеството на обслужване в мобилни мрежи
Ключови думи: качество на обслужване, телетрафични системи с приоритети

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 1-34, 2014, България, София, ТУ-София
  Autors: Balabanov, G. R.
  Title: Development of models and methods for traffic analysis of the quality of servise of mobile networks
  Keywords: QoS, priority, teletraffic

  References

   Issue

   , pp. 1-34, 2014, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia

   Вид: автореферат