Оригинал (Original)
Автори: Топалова, М. Д., Петрова, Р. В., Райчев, В. Р., Мъцински, П. Г.
Заглавие: ПРОГРАМЕН МОДУЛ ЗА ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА РАБОТНИ УЧАСТЪЦИ НА ПОАНСОНИ
Ключови думи: щанцоване, щанци, поансони, конструктивна оптимизация, CAD/C

Библиография

  Издание

  Автоматизация на дискретното производство, брой 1, стр. стр. 350, 2019, България, Издателство на ТУ-София
  Autors: Topalova, M. D., Petrova, R. V., Raychev, V. R., Matzinski, P. G.
  Title: PROGRAMME MODULUS FOR DIMENSIONING OF WORKING PART
  Keywords: Punching, Dies, Punches, Structural Optimization, CAD / CAE

  References

   Issue

   Automation of Discrete Production Engineering, issue 1, pp. 350, 2019, Bulgaria, TU-Sofia

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание