Оригинал (Original)
Автори: Топалова, М. Д., Станев, И. С.
Заглавие: DESIGN METHODS IN PORTABLE MACHINE TOOLS FOR SURFACE TREATMENT OF LARGE SIZE WORKPIECES
Ключови думи: Large size Workpieces, Portable Machine Tools, Modular desig

Библиография

  Издание

  Announcements of Union of Scientists - Sliven, том 32, брой 1, стр. стр. 17, 2017, България,
  Autors: Topalova, M. D., Stanev, I. S.
  Title: МЕТОДИКА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА МОБИЛНИ МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ГОЛЯМОГАБАРИТНИ ДЕТАЙЛИ
  Keywords: голямогабаритни детайли, мобилни металорежещи машини, молудно проектиране

  References

   Issue

   Известия на СУ – Сливен, vol. 32, issue 1, pp. 17, 2017, Bulgaria,

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание