Оригинал (Original)
Автори: Топалова, М. Д.
Заглавие: МЕТОДИКА ЗА МОДУЛНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ЩАНЦИ ЗА РАЗДЕЛИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ В СРЕДАТА НА СИСТЕМАТА ЗА ИНЖЕНЕРНО ПРОЕКТИРАНЕ SOLIDWORKS
Ключови думи: модулно проектиране, 3D проектиране, щанци

Библиография

  Издание

  Научни известия на НТС по машиностроене, том XXV, брой 2, стр. стр. 394, 2017, България,
  Autors: Topalova, M. D.
  Title: A METHODOLOGY FOR MODULAR DESIGN OF DIES FOR DIVIDING OPERATIONS WITH SOLIDWORKS
  Keywords: Modular design, 3D design, Die sets

  References

   Issue

   Nauchni izvestya na NTS po mashinostroene, vol. XXV, issue 2, pp. 394, 2017, Bulgaria,

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание