Оригинал (Original)
Автори: Хинов, Н. Л., Арнаудов, Д. Д., Недялков, И. И.
Заглавие: МЕТОД И УСТРОЙСТВО ЗА ЗАРЕЖДАНЕ И ИЗРАВНЯВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЯТА ВЪРХУ ЕЛЕМЕНТИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
Ключови думи: зарядни устройства, балансиране на напреженията, елементи за

Абстракт: Методът и устройството за зареждане и изравняване на напреженията на елементи за съхранение на енергия са приложими както за устройства с малка мощност - батерии на преносими електронни устройства, такива като компютри, таблети и други, така и за такива с голяма мощност - батерии за електромобили и системи за съхранение на енергия при автономно захранване на промишлени и битови консуматори. Методът се осъществява като първоначално се зарежда само елемент с най-ниско напрежение, като след достигане на неговото напрежение до стойността на напрежението на следващия най-разреден елемент започва съвместното зареждане на двата елемента и така до достигане на напрежението на най-заредения елемент, след което се зареждат едновременно всички налични елементи. Методът се осъществява с електронно устройство, състоящо се от модул-източник на променлив ток, базиран на резонансен инвертор с подобрени характеристики.

Библиография

  Издание

  , 2021, България,
  Autors: Hinov, N. L., Arnaudov, D. D., Nedyalkov, I. I.
  Title: METHOD AND DEVICE FOR CHARGING AND EQUILIZATION OF VOLTAGES ON ENERGY STORAGE ELEMENTS
  Keywords: chargers, voltage balancing, energy storage elements

  Abstract:

  References

   Issue

   , 2021, Bulgaria,

   Вид: патент/полезен модел