Оригинал (Original)
Автори: Жилевски, М. М., Михов, М. Р., Мадлена Васкова Жилевска.
Заглавие: Productivity Improvement in a Class of CNC Machine Tools
Ключови думи: machine tools, productivity improvement, CNC system, machini

Абстракт: Some effective approaches for increasing the productivity rate in machine tools with computer numerical control are proposed and analyzed in this paper. A number of practical decisions for productivity improvement in a class of machining centers are applied. The presented solutions are also a good base for modernization, optimization, implementation and study of other classes of CNC machine tools.

Библиография

  Издание

  Proceedings of the 2021 International Conference Automatics and Informatics (ICAI), стр. стр. pp. 1-5, 2021, България, Varna, IEEE Xplore, DOI: 10.1109/ICAI52893.2021.9639792

  Издателските права се държат от IEEE Xplore

  Autors: Zhilevski, M. M., Mikhov, M. R., Zhilevska, M. V.
  Title: Productivity Improvement in a Class of CNC Machine Tools
  Keywords: machine tools, productivity improvement, CNC system, machining centers

  Abstract: Some effective approaches for increasing the productivity rate in machine tools with computer numerical control are proposed and analyzed in this paper. A number of practical decisions for productivity improvement in a class of machining centers are applied. The presented solutions are also a good base for modernization, optimization, implementation and study of other classes of CNC machine tools.

  References

   Issue

   Proceedings of the 2021 International Conference Automatics and Informatics (ICAI), pp. pp. 1-5, 2021, Bulgaria, Varna, IEEE Xplore, DOI: 10.1109/ICAI52893.2021.9639792

   Copyright IEEE Xplore

   Цитирания (Citation/s):
   1. Алексієнко Г.В, ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ ПОДАЧІ ЗАГОТІВЛІ В ЗОНУ ОБРОБКИ ТОКАРНИХ ТА ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНИХ ВЕРСТАТІВ З ЧПУ, УДК 621.941 DOI https://doi.org/10.32838/2663-5941/2022.2/08 - 2022 - от чужди автори в чужди издания, неиндексирани в Scopus или Web of Science
   2. Palcu, Alexandru & Lucache, Dumitru. (2023). Realisation of a Low-Cost Three-Axis CNC for Processing Soft Materials. 1-4. 10.1109/SIELMEN59038.2023.10290838. - 2023 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus