Оригинал (Original)
Автори: Богданов, Л. В.
Заглавие: Проектиране на вградени системи и оптимизация на консумираната енергия
Ключови думи: проектиране, вградени системи, понижаване на консумацията

Библиография

  Издание

  ТУ-София, том 1, брой 1, 2021, България, София, ТУ-София, ISBN ISBN: 978-619-167-443-5
  Autors: Bogdanov, L. V.
  Title: Embedded Systems Energy Optimizations
  Keywords: embedded system design, embedded systems, energy optimizations

  References

   Issue

   TU-Sofia, vol. 1, issue 1, 2021, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISBN ISBN: 978-619-167-443-5

   Вид: дисертация