Оригинал (Original)
Автори: Цалов, Ц. И.
Заглавие: Стенд за изпитване на цилиндрични затвори
Ключови думи: цилиндричен затвор

Библиография

  Издание

  Сборник доклади от научна конференция ЕМФ’2017, 2017, България, ISSN 1314-5371
  Autors: Tsalov, T. I.
  Title: Stend za izpitvane na cilindrichni zatvori
  Keywords: cilindrichen zatvor

  References

   Issue

   EMF'2017, 2017, Bulgaria, ISSN 1314-5371

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.