Оригинал (Original)
Автори: Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Николов, П.
Заглавие: Опитно изследване на вертикална вятърна турбина с направляващ апарат
Ключови думи: вятърна турбина

Библиография

  Издание

  Сборник доклади от научна конференция ЕМФ’2016, 2016, България, ISSN 1314-5371
  Autors: Obretenov, V. S., Tsalov, T. I., Nikolov, P.
  Title: Opitno izsledvane na vertikalna vyatarna turbina s napravlyavasht aparat
  Keywords: wind turbine

  References

   Issue

   EMF'2016, 2016, Bulgaria, ISSN 1314-5371

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., индексирана в Google Scholar