Оригинал (Original)
Автори: Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Марчев, П.
Заглавие: Моделна вятърна турбина
Ключови думи: вятърна турбина

Библиография

  Издание

  Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2014, България, ISSN 1311-3321
  Autors: Obretenov, V. S., Tsalov, T. I., Marchev, P.
  Title: Modelna vyatarna turbina
  Keywords: wind turbine

  References

   Issue

   RU SU 2014, 2014, Bulgaria, ISSN 1311-3321

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar