Оригинал (Original)
Автори: Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И.
Заглавие: Двукратна водна турбина за средни напори
Ключови думи: двукратна турбина

Библиография

  Издание

  Сборник доклади от научна конференция ЕМФ’2013, 2013, България, ISSN 1314-5371
  Autors: Obretenov, V. S., Tsalov, T. I.
  Title: Dvukratna vodna turbina za sredni napori
  Keywords: crossflow turbine

  References

   Issue

   EMF'2013, 2013, Bulgaria, ISSN 1314-5371

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., индексирана в Google Scholar