Оригинал (Original)
Автори: Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И.
Заглавие: Пелтонова водна турбина за малка ВЕЦ
Ключови думи: турбина Пелтон

Библиография

  Издание

  Топлотехника, брой 5, 2013, България, ISSN 1314-2550
  Autors: Obretenov, V. S., Tsalov, T. I.
  Title: Peltonova vodna turbina za malka VETs
  Keywords: turbina Pelton

  References

   Issue

   Toplotehnika, issue 5, 2013, Bulgaria, ISSN 1314-2550

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar