Autors: Obretenov, V. S., Tsalov, T. I., Mateev, S.
Title: Stand for testing of hydrokinetic turbines
Keywords: hydrokinetic turbines

References

    Issue

    Proceedings of the Conference COFRET 2012, 2012, Bulgaria, ISBN 978-619-460-008-3

    Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar