Оригинал (Original)
Автори: Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Йорданов, Й.
Заглавие: Стенд за изпитване на вятърни турбини с вертикална ос
Ключови думи: вятърна турбина

Библиография

  Издание

  Сборник доклади от научна конференция ЕМФ’2011, 2011, България, ISSN 1310-9405
  Autors: Obretenov, V. S., Tsalov, T. I., Yordanov, Y.
  Title: Stend za izpitvane na vyatarni turbini s vertikalna os
  Keywords: wind turbine

  References

   Issue

   EMF'2011, 2011, Bulgaria, ISSN 1310-9405

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar