Оригинал (Original)
Автори: Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И.
Заглавие: Моделна Капланова водна турбина
Ключови думи: водна турбина

Библиография

  Издание

  Сборник доклади от научна конференция ЕМФ’2011, 2011, България, ISSN 1310-9405
  Autors: Obretenov, V. S., Tsalov, T. I.
  Title: Modelna Kaplanova vodna turbina
  Keywords: vodna turbina

  References

   Issue

   EMF'2011, 2011, Bulgaria, ISSN 1310-9405

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.