Оригинал (Original)
Автори: Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Табаков, Г.
Заглавие: Опитно изследване на дебитната характеристика на Капланова водна турбина
Ключови думи: дебитни характеристики

Библиография

  Издание

  Топлотехника, брой 2, 2011, България, ISSN 1314-2550
  Autors: Obretenov, V. S., Tsalov, T. I., Tabakov, G.
  Title: Opitno izsledvane na debitnata harakteristika na Kaplanova vodna turbina
  Keywords: debitni harakteristiki

  References

   Issue

   Toplotehnika, issue 2, 2011, Bulgaria, ISSN 1314-2550

   Вид: статия в списание