Оригинал (Original)
Автори: Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И.
Заглавие: Определяне на осовото натоварване на хоризонтална Францисова турбина
Ключови думи: осова сила

Библиография

  Издание

  Топлотехника, брой 2, 2011, България, ISSN 1314-2550
  Autors: Obretenov, V. S., Tsalov, T. I.
  Title: Opredelyane na osovoto natovarvane na horizontalna Frantsisova turbina
  Keywords: osova sila

  References

   Issue

   Toplotehnika, issue 2, 2011, Bulgaria, ISSN 1314-2550

   Вид: статия в списание