Оригинал (Original)
Автори: Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И.
Заглавие: Изследване на скоростното разпределение във входното сечение на вятърен двигател
Ключови думи: скоростно разпределение

Библиография

  Издание

  Сборник доклади от научна конференция ЕМФ’2010, 2010, България, ISSN 1310-9405
  Autors: Obretenov, V. S., Tsalov, T. I.
  Title: Izsledvane na skorostnoto razpredelenie vav vhodnoto sechenie na vyataren dvigatel
  Keywords: skorostno razpredelenie

  References

   Issue

   EMF'2010, 2010, Bulgaria, ISSN 1310-9405

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar