Оригинал (Original)
Автори: Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И.
Заглавие: Опитно изследване на ветропомпен агрегат
Ключови думи: ветропомпен агрегат

Библиография

  Издание

  Сборник доклади от научна конференция ЕМФ’2009, 2009, България, ISSN 1310-9405
  Autors: Obretenov, V. S., Tsalov, T. I.
  Title: Opitno izsledvane na vetropompen agregat
  Keywords: vetropompen agregat

  References

   Issue

   EMF'2009, 2009, Bulgaria, ISSN 1310-9405

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.