Оригинал (Original)
Автори: Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Радев, В.
Заглавие: Стенд за моделни изследвания на осови водни турбини
Ключови думи: моделни изследвания

Библиография

  Издание

  Сборник доклади от научна конференция ЕМФ’2007, 2007, България, ISSN 1310-9405
  Autors: Obretenov, V. S., Tsalov, T. I., Radev, V.
  Title: Stend za modelni izsledvaniya na osovi vodni turbini
  Keywords: modelni izsledvaniya

  References

   Issue

   EMF'2007, 2007, Bulgaria, ISSN 1310-9405

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.