Оригинал (Original)
Автори: Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Николов, Х.
Заглавие: Определяне на дебитните характеристики на водните турбини във ВЕЦ “Мездра”
Ключови думи: полеви изследвания

Библиография

  Издание

  Сборник доклади от научна конференция ЕМФ’2005, 2005, България, ISSN 1310-9405
  Autors: Obretenov, V. S., Tsalov, T. I., Nikolov, H.
  Title: Opredelyane na debitnite harakteristiki na vodnite turbini vav VETs Mezdra
  Keywords: polevi izsledvaniya

  References

   Issue

   EMF'2005, 2005, Bulgaria, ISSN 1310-9405

   Вид: пленарен доклад в международен форум