Оригинал (Original)
Автори: Обретенов, В. С., Николов, К., Цалов, Ц. И.
Заглавие: Стенд за моделни изпитвания на Францисови водни турбини
Ключови думи: моделни изследвания

Библиография

  Издание

  Сборник доклади от научна конференция ЕМФ’2004, 2003, България, ISSN 1310-9405
  Autors: Obretenov, V. S., Nikolov, K., Tsalov, T. I.
  Title: Stend za modelni izpitvane na Frantsisovi vodni turbini
  Keywords: modelni izsledvaniya

  References

   Issue

   EMF'2004, 2003, Bulgaria, ISSN 1310-9405

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.