Оригинал (Original)
Автори: Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Чакъров, Т. Н.
Заглавие: Вятърна турбина с вертикална ос
Ключови думи: вятърна турбина

Библиография

  Издание

  Сборник доклади от научна конференция ЕМФ’2012, 2012, България, ISSN 1314-5371
  Autors: Obretenov, V. S., Tsalov, T. I., Chakarov, T. N.
  Title: Vyatarna turbina s vertikalna os
  Keywords: wind turbine

  References

   Issue

   EMF'2012, 2012, Bulgaria, ISSN 1314-5371

   Цитирания (Citation/s):
   1. Iliev, R. A CFD analysis of the performance characteristics of different Darrieus turbine runners. In: 25th Scientific Conference on Power Engineering and Power Machines (PEPM’2020). Sozopol, Bulgaria, September 19-21, 2020. DOI: 10.1051/e3sconf/202020702012 - 2020 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.