Оригинал (Original)
Автори: Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Чакъров, Т. Н.
Заглавие: Синтез на лопатъчни системи за вятърни турбини с хоризонтална ос
Ключови думи: вятърна турбина

Библиография

  Издание

  Топлотехника, брой 3, 2012, България, ISSN 1314-2550
  Autors: Obretenov, V. S., Tsalov, T. I., Chakarov, T. N.
  Title: Sintez na lopatachni sistemi za vyatarni turbini s horizontalna oc
  Keywords: wind turbine

  References

   Issue

   Toplotehnika, issue 3, 2012, Bulgaria, ISSN 1314-2550

   Вид: статия в списание