Оригинал (Original)
Автори: Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И.
Заглавие: Двукратни турбини за малки ВЕЦ
Ключови думи: двукратна турбина

Библиография

  Издание

  Енерджи ревю, брой 4, стр. стр. 66-71, 2011, България, ISSN 1314-0671
  Autors: Obretenov, V. S., Tsalov, T. I.
  Title: Dvukratni turbini za malki VETs
  Keywords: crossflow turbine

  References

   Issue

   Enerdzhi revyu, issue 4, pp. 66-71, 2011, Bulgaria, ISSN 1314-0671

   Вид: пленарен доклад в международен форум