Оригинал (Original)
Автори: Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И.
Заглавие: Двукратни водни турбини за малки ВЕЦ
Ключови думи: двукратна турбина

Библиография

  Издание

  Енергиен форум 2003, 2003, България,
  Autors: Obretenov, V. S., Tsalov, T. I.
  Title: Dvukratni vodni turbini za malki VETs
  Keywords: crossflow turbine

  References

   Issue

   Energien forum 2003, 2003, Bulgaria,

   Вид: публикация в национален форум