Оригинал (Original)
Автори: Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И.
Заглавие: Ръководство за лабораторни упражнения по хидро- и ветроенергетика (машини и съоръжения)
Ключови думи: моделни изследвания

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 128, 2017, България, Русе, УИЦ на РУ „А. Кънчев“, ISBN 978-619-7135-10-7
  Autors: Obretenov, V. S., Tsalov, T. I.
  Title: Rakovodstvo za laboratorni uprazhneniya po hidro- i vetroenergetika
  Keywords: modelni izsledvaniya

  References

   Issue

   , pp. 128, 2017, Bulgaria, Ruse, UITs na RU, ISBN 978-619-7135-10-7

   Цитирания (Citation/s):
   1. Iliev, R. A CFD analysis of the performance characteristics of different Darrieus turbine runners. In: 25th Scientific Conference on Power Engineering and Power Machines (PEPM’2020). Sozopol, Bulgaria, September 19-21, 2020. DOI: 10.1051/e3sconf/202020702012 - 2020 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: ръководство