Оригинал (Original)
Автори: Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И.
Заглавие: Опитно изследване на влиянието на изпускателната тръба върху характеристиките на двукратна водна турбина
Ключови думи: двукратна турбина

Библиография

  Издание

  Сборник доклади от научна конференция ЕМФ’2001, 2001, България,
  Autors: Obretenov, V. S., Tsalov, T. I.
  Title: Opitno izsledvane na vliyanieto na izpuskatelnata traba varhu harakteristikite na dvukratna vodna turbina
  Keywords: crossflow turbine

  References

   Issue

   EMF'2001, 2001, Bulgaria,

   Вид: публикация в национален форум