Оригинал (Original)
Автори: Цалов, Ц. И.
Заглавие: Влияние на напора върху характеристиките на двукратна водна турбина
Ключови думи: двукратна турбина

Библиография

  Издание

  Сборник доклади от научна конференция ЕМФ’98, том 3, 1998, България,
  Autors: Tsalov, T. I.
  Title: Vliyanie na napora varhu harakteristikite na dvukratna vodna turbina
  Keywords: crossflow turbine

  References

   Issue

   Sbornik dokladi ot nauchna konferentsiya EMF'98, vol. 3, 1998, Bulgaria,

   Вид: публикация в национален форум