Оригинал (Original)
Автори: Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И.
Заглавие: Изследване на течението в направляващото устройство на двукратна водна турбина
Ключови думи: двукратна турбина

Библиография

  Издание

  Механика на машините, том 1, брой 24, стр. стр. 63-67, 1998, България, ISSN 0861-9727
  Autors: Obretenov, V. S., Tsalov, T. I.
  Title: Izsledvane na techenieto v napravlyavashtoto ustroistvo na dvukratna vodna turbina
  Keywords: crossflow turbine

  References

   Issue

   Mehanika na mashinite, vol. 1, issue 24, pp. 63-67, 1998, Bulgaria, ISSN 0861-9727

   Вид: статия в списание