Оригинал (Original)
Автори: Цалов, Ц. И.
Заглавие: Опитно изследване на двукратна водна турбина
Ключови думи: двукратна турбина

Библиография

  Издание

  , 1996, България,
  Autors: Tsalov, T. I.
  Title: Experimental study of crossflow turbine
  Keywords: crossflow turbine

  References

   Issue

   , 1996, Bulgaria,

   Вид: публикация в национален форум