Оригинал (Original)
Автори: Рачев, Е. Х.
Заглавие: Безсензорно управление на синхронен двигател с постоянни магнити
Ключови думи: синхронен двигател с постоянни магнити, векторно управление, безсензорно управление

Библиография

  Издание

  , 2021, България, София, Авангард Прима, ISBN ISBN: 978-619-239-571-1
  Autors: Rachev, E. H.
  Title: Sensorless control of permanent magnet synchronous motor
  Keywords: permanent magnet synchronous motor, vector control, sensorless control

  References

   Issue

   , 2021, Bulgaria, Sofia, Avangard Prima, ISBN ISBN: 978-619-239-571-1

   Вид: монография/части от монография