Оригинал (Original)
Автори: Рачев, Е. Х.
Заглавие: Аналитичен модел и параметри на индукционните (асинхронни) двигатели при изследване и управление
Ключови думи: електрически машини, асинхронен двигател, индукционен двигател, моделиране на електрически машини

Библиография

  Издание

  , 2021, България, София, Авангард Прима, ISBN ISBN: 978-619-239-570-4
  Autors: Rachev, E. H.
  Title: Analytical model and parameters of induction motors applied in research and control
  Keywords: electric machines, induction motor, modeling of electric machines

  References

   Issue

   , 2021, Bulgaria, Sofia, Avangard Prima, ISBN ISBN: 978-619-239-570-4

   Вид: книга/глава(и) от книга